Baggerdepot
Hollandsch Diep

Let op: Met ingang van november 2022 moet, zoals op haar website aangeven door de CROW, bij de bepaling van de veiligheidsklasse conform de CROW-publicatie 400 voor niet-vluchtige stoffen gerekend worden met de meetwaarden en dus niet meer met de gestandaardiseerde/ gecorrigeerde waarden. Zie voor meer info de website van de CROW.

Dit is het digitale projectkantoor voor de Exploitatie van de Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Cromstrijen. Beide depots worden in de periode van 9 juli 2021 tot en met 8 juli 2026 geëxploiteerd door de aannemerscombinatie:

Mag ik baggerspecie storten?

Doe de Quickscan Plaats uw aanvraag

Hoe werkt het proces van aanvraag tot storten?

Voor meer informatie klik op onderstaande stappen.

Combinatie De Boer en Van der Kamp
Dr. Langeveldplein 11 | 3361 HE Sliedrecht | The Netherlands

Disclaimer: aan het gebruik van deze website kunnen, ongeacht eventuele
onjuistheden en/of foutief gebruik, geen rechten worden ontleend.