Tarieven baggerdepots HD en PC

Voor het storten en/of verwerken van baggerspecie van derden is een stort-/verwerkingstarief verschuldigd; tenzij hier een schriftelijke vrijwaring voor is verleend.

Het stort-/verwerkingstarief is € 10,60 per m3 baggerspecie gemeten in het beun.

Rijkswaterstaat betaalt geen stort-/verwerkingstarief voor baggerspecie afkomstig uit werken/projecten waarbij:

  • Rijkswaterstaat ontdoener is
  • het Rijk meer dan 50% bijdraagt in de uitvoeringskosten van het betreffende project

Tarieven kunnen wijzigen en/of aan differentiatie onderhevig zijn. Over het storttarief dient BTW te worden betaald. Overheden betalen geen BTW.

Voor het gebruik van de bakkenzuiger "Alouette" dient met Baggerbedrijf De Boer een aanvullende prijsafspraak te worden gemaakt voor het lostarief. Voor deze losovereenkomst kunt u contact opnemen met Baggerbedrijf de Boer te Sliedrecht. U dient bij voorkeur een E-mail te sturen naar kkramer@dutchdredging.nl.