Baggerdepot
Hollandsch Diep

De laatste versie van het acceptatieprotocol depot Hollandsch Diep is beschikbaar onder Acceptatievoorwaarden en downloads. In deze versie is in hoofdstuk 5 Kosten stort-/verwerkingstarief staande de gangbare tarieven vermeld. De terminologie van de klasse indeling is bij de inwerkingtreding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) per 1 januari 2024 gewijzigd. De nieuwe klasse-indeling volgens de regeling Bodemkwaliteit 2022 is als volgt: klasse niet verontreinigd (i.p.v. klasse AW), klasse licht verontreinigd (i.p.v. klasse A), matig verontreinigd (i.p.v. klasse B) en sterk verontreinigd (i.p.v. klasse NT) zal bij de komende actualisatie van het accepetatieprotocol worden meegenomen.

Dit is het digitale projectkantoor voor de Exploitatie van de Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put Cromstrijen. Beide depots worden in de periode van 9 juli 2021 tot en met 8 juli 2026 geëxploiteerd door de aannemerscombinatie:

Mag ik baggerspecie storten?

Doe de Quickscan Plaats uw aanvraag

Hoe werkt het proces van aanvraag tot storten?

Voor meer informatie klik op onderstaande stappen.

Combinatie De Boer en Van der Kamp
Dr. Langeveldplein 11 | 3361 HE Sliedrecht | The Netherlands

Disclaimer: aan het gebruik van deze website kunnen, ongeacht eventuele
onjuistheden en/of foutief gebruik, geen rechten worden ontleend.